Απόσπαση 31 εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 1182/20.02.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (31) θέσεων
Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της
Επιτροπής με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ


saddasproslipseisArray ( [0] => apospaseis [1] => ethniki-ebirognomones [2] => efropaiki-enosi )