ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων θέσεων επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ.Α.Α.Τ.

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκαν, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1οΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις θέσεις ευθύνης:

1.  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

2.  Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

3.  Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής

4.  Γενική Διεύθυνση Αλιείας

5.  Γενική Διεύθυνση Τροφίμων

6. Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 4-4-2018 έως και την Τρίτη 10-4-2018 και ώρα 14:00αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού μας τόπου (www.asep.gr).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

ή μέσω e-mail στο [email protected]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


saddasproslipseisArray ( [0] => asep [1] => gennikis-diefthynsis [2] => pinakes-katataxis [3] => ypourgio-agrotiki-anaptyxis )