ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 5Ε/2018 (πίνακας θέσεων)

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

 Πίνακας Θέσεων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, 5Ε/2018


saddasproslipseisArray ( [0] => 5e2018 [1] => asep [2] => theseis [3] => sinigoros-tou-politi )